218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2020

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan viime vuonna tapahtui 218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 233 henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui kaksi vähemmän kuin edeltävänä vuonna, ja menehtyneitä oli neljä vähemmän.

Tutkijalautakuntien viime vuonna tutkimien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä ei poikkea merkittävästi edellisten vuosien määristä, koronasta johtuneista poikkeusoloista huolimatta. Onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole tiedossa, sillä kyse on tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamista ennakkotiedoista. Näin ollen ei vielä voida arvioida, missä määrin koronavirukseen liittyvät poikkeusolot mahdollisesti vaikuttivat onnettomuuksien taustalla.

Vuonna 2020 moottoriliikenteessä yleisin onnettomuustyyppi oli tieltä suistuminen, suistumisia tapahtui kaikkiaan 72. Toiseksi yleisin oli kohtaamisonnettomuus eli nokkakolari, joita tapahtui kaikkiaan 53. Risteysonnettomuuksia tapahtui 18, joista kolme oli tasoristeysonnettomuuksia.

Toimitus

Toimitus