Anna-Maja Henriksson: Suomalaisen oikeusvaltion resursseja on parannettava

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle ensimmäisen selonteon suomalaisen oikeudenhoidon nykytilasta, kehityssuunnista ja tarvittavista toimenpiteistä. Selonteon mukaan Suomen keskeisiä oikeusturvaongelmia ovat oikeusprosessien pituus ja oikeudenkäyntien kalleus.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esitteli selontekoa medialle tänään Valtioneuvoston linnassa. Päällimmäinen neuvo on parantaa oikeusvaltion resursseja. 

-Vuositasolla panostusta tarvitaan noin 90 miljoonaa euroa lisää oikeudenhoitoon. Sillä on vaikutusta suoraan myös prosessien kestoon  – tottakai se on niin, että jos meillä on enemmän tuomareita ja enemmän syyttäjiä, niin silloin myös oikeusprosessit lyhenevät. 

-Mukana selonteon suosituksissa ei kuitenkaan ole hoitajamitoituksen kaltaisia mittareita vaikkapa tutkinta- ja oikeudenkäyntiaikoihin – tai -kuluihin, joista Suomea on arvosteltu. Syy tähän löytyy Henrikssonin mukaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudesta. 

-Me emme pysty säätämään sellaista aikaa, jonka puitteissa tuomioistuimien pitäisi aina päätös tehdä, vaan tuomioistuimet  toimivat riippumattomasti. Sen sijaan me selonteossa kerromme, että tavoitteen pitää olla se, että prosessit saadaan lyhenemään. Rikosprosessissa olisi hyvä pyrkiä neljään kuukauteen nykyisen keskimääräisen kuuden kuukauden sijaan. Yksittäisistä tapauksista ei voida antaa takuuaikaa, koska se ei sovellu meidän oikeusjärjestelmäämme. 

Yhteensä lisäresurssi tarkoittaa jopa 1200 henkilötyövuotta lisää oikeuslaitokseen. Se tarkoittaa myös lisää alan koulutusta. 

-Oikeudenhoidon puolelle on koulutettava lisää väkeä ja lisää väkeä tarvitaan myös vankeinhoitoon ja oikeusaputoimistoihin. Yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on tässä äärimmäisen tärkeää. 

Toisaalta näyttää siltä, että poliitikko lisää helposti rikoslainsäädäntöä, mutta ei yhtä helposti lisää poliisin ja syyttäjälaitoksen resurssia. Henriksson katsoo, että aikaisemmin on usein lisätty poliisin resurssia, mutta oikeuslaitos on jäänyt vähemmälle. 

-Nyt tarvitaan kokonaisnäkemystä. On lisättävä sekä poliisin että oikeudenhoidon resurssia. Täytyy tunnistaa sekin, että osa käsittelyaikojen pitenemisen problematiikkaa on siinä, että poliisi ei ehdi tutkia tapauksia. Sen takia tarvitsemme koko ketjuun lisää resurssia – poliisiin, syyttäjälaitokseen, tuomioistuimiin ja vankeinhoitoon. 

Toimitus

Toimitus