Antti Paronen: Ukraina suluttaa menestyksellisesti

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen uskoo viimeisimmässä twiittiketjussaan Ukrainan pystyneen suluttamaan vihollista onnistuneesti. Tämä puhuu sen puolesta, että sota on kääntymässä puolustajan eduksi. 

-Sota Ukrainassa jatkuu. Ajan voi katsoa toimivan monessakin suhteessa puolustajan eduksi. Aikaisemmin on käsitelty liikekannallepanon ja läntisen aseavun merkitystä. On myös selvää, että taistelutilan muokkausten ja valmistelujen suhteen aika palvelee puolustajaa.

-Tämä tarkoittaa esimerkiksi suojan parantamista yhä vankemmilla linnoitteilla, johtamisyhteyksien varmentamista, reservin kouluttamista ja suluttamista. Juuri viimeksimainitun perään on useassa yhteydessä kuulutettu

-Ensimmäisten miinoittamisviitteiden ja venäläisille miina-aseella tuotettujen tappioiden myötä voimme olettaa, että syvä suluttaminen puolustusryhmityksessä on käynnissä. Tämä edellyttää ilmatorjunnan taistelukyvyn parantumista.

-Suluttaminen on toki osa tulenkäyttöä, jonka keskeisenä tavoitteena vaikuttaa olevan Ukrainan tapauksessa, ei vain kriittisten maastonkohtien pitäminen, vaan myös vihollisen tuhoaminen. Näin siksi, että tappioiden kertaantuessa, ei eteneminen syvälle Ukrainaan voi jatkua.

 

Toimitus

Toimitus