Biologi väitti: Lisääntymiseen tarvitaan mies ja nainen – vasemmisto-opiskelijat vastarintaan Saksassa

Berliiniläisen Humboldt-yliopiston päätös perua seksuaalirooleja käsittelevä luento vasemmistolaisen opiskelijajärjestön protestien pelosta käynnisti Saksassa kipakan väittelyn tieteen ja mielipiteen vapaudesta.

Opiskelijat vastustavat luennoitsijakasi ilmoitetun biologi Marie-Luise Vollbrechtin etukäteen tiedossa ollutta kantaa, että vaikka sukupuolirooleja on sosiaalisesti ja kulttuurisesti monia, niin lisääntymisen kannalta niitä on vain kaksi, mies ja nainen.

Protestoijien mukaan tällainen näkemys on ”queer- ja transvihamielinen”.

Yliopisto perui protestien pelosta luennon ilmoittamalla, että se ei kykene varmistamaan osanottajien turvallisuutta.

Monissa kommenteissa turvallisuutta pidettiin tekosyynä, onhan Berliinissä riittävästi poliiseja. Syynä pidettiin pikemminkin luennon ajan hengen vastaista teemaa.

1930-lukua muisteltu

Vasemmisto-opiskelijat ovat estäneet saksalaisissa yliopistoissa viime vuosina usein luentoja ja keskusteluja, jos niiden aihe tai luennoitsija ei ole sopinut heidän maailmankuvaansa.

Eräissä kriittisissä kommenteissa on muisteltu 1930-lukua, jolloin yliopistojen johto erotti opetusta tarkkailleiden natsihenkisten opiskelijajärjestön kanssa ideologian kannalta väärää näkemystä edustaneet opettajat.

Saksan korkeakoululiiton presidentti Bernhard Kempen pitää Humboldt-yliopiston ratkaisua karhunpalveluksena tieteelliselle keskustelulle.

Saksan tutkimus- ja tiedeministeri Bettina Stark-Watzinger (lib.) kehottaa opiskelijoita hyväksymään tieteen vapauden.

Tapaukseen on ottanut kantaa myös Saksan perustuslakioikeuden tuomari Peter M. Huber.

Hän korostaa podcastissaan yliopistojen velvollisuutta sallia erilaisten näkökulmien esittäminen tieteellisessä keskustelussa.

Ankara kritiikki on saanut Humboldt-yliopiston johdon perääntymään. Se lupaa järjestää lähiaikoina aiheesta keskustelutilaisuuden.

Pertti Rönkkö, Berliini

Toimitus

Toimitus