Brilliance Communications Oy jätti konkurssihakemuksen, Alfa TV:n toiminta loppuu

Brilliance Communications Oy on neuvottelut useiden eri sijoittajien ja omistajien kanssa AlfaTV:n jatkomahdollisuuden varmistamiseksi.

Neuvottelut rahoitustilanteen ja yhtiön oman pääoman korjaamiseksi, joita on käyty hyvin aktiivisesti kesästä alkaen, ovat nyt päättyneet eikä tavoiteltua tulosta saavutettu määräajassa. Tarvittavia sijoituksia ja muuta rahoitusta ei onnistuttu saamaan yhtiön hallituksen ja johdon ponnisteluista huolimatta.

Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellinen tilanne on kestämätön, yhtiön oma pääoma on menetetty ja yhtiö on maksukyvytön. Hallitus on myös arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen.

Hallitus on tänään perjantaina päättänyt hakea Brilliance Communications Oy:n konkurssiin ja konkurssihakemus on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus määrää konkurssipesään pesänhoitajan, joka ottaa yhtiön haltuunsa.

 

Toimitus

Toimitus