Ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä lisääntynyt Suomessa

Ekstaasiin, eli MDMA:han liittyvien huumekuolemien määrä lisääntyi Suomessa vuosien 2001–2017 välillä, THL uutisoi. Vasta julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin ekstaasiin liittyvien kuolemantapausten kehitystä Suomessa, Australiassa, Portugalissa ja Turkissa. Tarkastelujaksolla Suomessa ilmeni sata ekstaasiin suoraan tai välillisesti aiheuttamaa kuolemantapausta.  Tutkituista kuolemista 57 prosenttia aiheutui ekstaasin ja muiden huumeiden yhteisvaikutuksesta. THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikun mukaan ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuuden on todettu kasvaneen vuosi vuodelta lisäten kuolemanvaaraa. Suomessa ekstaasikuolemien uhrit olivat tutkimusmaista nuorimpia, keski-iältään vain 24-vuotiaita.

Toimitus

Toimitus