Energiateollisuus toivoo toimia hintapiikin helpottamiseksi – “suurin uhka on jännittynyt tilanne”

Energiateollisuuden mukaan on huolehdittava siitä, että kansalaiset ja yritykset pärjäävät energian vaikeassa hintatilanteessa. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kommentoi asiaa AlfaTV Uutisille.

-Aivan akuutissa energianhintatilanteessa on huolehdittava siitä, että kansalaiset ja yritykset selviävät hintapiikin yli.

Varsinkin oppositiopuolueet ovat vaatineet toimia kansalaisten tukemiseksi. Perussuomalaiset ovat vaatineet veronalennuksia ja jättivät tilanteesta välikysymyksen. Kokoomuskin katsoo, että veronalennukset olisivat paikallaan.

Hallituspuolueista sosiaalidemokraatit ja keskusta vielä pohtivat lähestymistapaansa.

-Mahdollisten tukitoimien tulisi olla kertaluontoisia ja tarkoin kohdennettuja, jotta niillä olisi toivottu vaikutus edes jollain tavalla kohtuullisin kustannuksin, Leskelä katsoo.

Ei vielä energiakriisi

Leskelä ei silti halua puhua vielä energiakriisistä. Kriisissä ollaan vasta sitten, kun energian saatavuudessa on todellisia ongelmia. Nyt kyse on enemmän korkeasta hinnasta.

Leskelän mukaan on olemassa riskejä, että fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn ja maakaasun hinnat pysyvät korkealla. Niihin vaikuttavat talouskasvu ja sen myötä kasvanut energian tarve ja toisaalta geopoliittiset selkkaukset.

-Suurin uhka Euroopassa ja Suomessa on tämän hetkinen hyvin jännittynyt tilanne Venäjän ja lännen välillä. Jos aletaan käyttää todella kovia keinoja, jotka vaikuttavat energiavirtojen kulkuun Euroopassa, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa esimerkiksi maakaasua ei saada kaikkialle riittävästi.

Mutta jos niin ei käy, tilanne näyttää paremmalta ilmojen lämmetessä.

– On arvoitu, että Euroopassa kaasun hinta voisi tasoittua kesällä. Samaten sähkön hintojen futuurit ovat jo kesällä selvästi alemmat kuin nykyiset hinnat.

Investoinnit tulee turvata

Kova kysyntä nostaa energian hintoja, mikä toisaalta tasoittaa lopulta talouden kasvua ja hillitsee kysyntää. Energiamarkkinat pyrkivät vastaamaan kysynnän kasvuun, mutta energiaprojektien valmistuminen on hidasta.

Leskelä katsookin, että hallituksen tulee pitää huolta siitä, että energiasektorin investoinnit toteutuvat.

-Valtiovallan tehtävä on nopeuttaa kaikkien investointien luvitusta sekä välttää kaikkia sellaisia toimia, jotka antaisivat investointeja heikentäviä signaaleja, Leskelä kommentoi.

-Näitä olisivat erityisesti kaikki sääntelyn muutokset, koskivatpa ne sähköverkkoja, tuotantoa, verotusta tai sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. Mikäli tällaisiin on tarvetta, tulisi valmistelun olla erittäin huolellista ja siirtymäaikojen pitkiä. Mitään ratkaisuja ei nykyistä hintatilannetta helpottamaan tällaisilla keinoilla löydetä.

Leskelä pitää Suomen tilannetta kuitenkin hyvänä. Hänen mukaansa Suomeen on jo tulossa paljon markkinaehtoisia investointeja. Tilanne on vaikeampi Keski-Euroopassa.

-On myös hyvin tärkeää, että meillä ydinvoima, vesivoima ja bioenergia ovat mukana täysimittaisesti.

-Meillä on kaikki edellytykset ja jopa näköpiirissä oleva kilpailuetu, kunhan investointeja tuotantoon ja verkkoihin saadaan, Leskelä arvioi.

Toimitus

Toimitus