Etäkoulusuosituksesta päätetään tänään – lapsiasiavaltuutettu varoittaa vaikutuksista lasten mielenterveyteen

Koronarajoituksia tulee ensisijaisesti kohdistaa aikuisväestöön sekä niille alueille, joissa tartuntoja on paljon, painottavat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Euroopan lasten neuvoston edustaja Eetu Hukkanen tiedotteessaan. Heidän mukaansa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä monet ministerit ovat katsoneet, että valtakunnallista etäopetussuositusta ei ole tarpeen antaa.

Hallituksen koronaministeriryhmän on määrä pohtia tänään iltapäivällä alkavassa kokouksessaan mahdollista etäkoulusuositusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt valtioneuvoston koronaministeriryhmälle valtakunnallisen etäopetussuosituksen antamista koko Suomeen. Suositus koskisi perusopetuksen 4.–9.-luokkia sekä toisen asteen oppilaitoksia.

 – Tautitilanne on huolestuttava, mutta ennen etäopetukseen siirtymistä on otettava kaikki muut suojauskeinot käyttöön. Olen kesästä asti peräänkuuluttanut koulujen terveysturvallisuustoimia – ilman vaikutusta, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Hukkanen ja Pekkarinen painottavat, että etäopetuksella on suuria vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen. He pelkäävät, että etäopetuksen vuoksi monta tuhatta lasta ja nuorta ei saavu enää kouluun etäopetusjakson jälkeen. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2020 ja 2021 etäopetusjaksoilla, jolloin lapsia ja nuoria jäi opetushenkilöstön ulottumattomiin ja “hävisi” opetuksesta.

– Oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet koetuksella jo useasti pandemian aikana. Esimerkiksi nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ja abiturientit ovat käyneet lähes koko yläkoulun tai lukion korona-aikana. Erityisesti heidän oppimisensa tukeen tulee panostaa, Eetu Hukkanen huomauttaa.

 

 

 

Toimitus

Toimitus