Etla: Investoimme seiniin, yrityssektori näivettyy

Investoinnit teknologiaan ovat vähentyneet, koska yrityssektori on näivettynyt. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimuksesta. Investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta rakentamiseen.

-Korkotason lasku innosti kotitaloudet asuntojen ostoon, rakentamiseen ja remontteihin, mutta ei yrityksiä investointeihin. Siksi asuntotulo on lähtenyt kasvuun, mutta kone-, laite- ja t&k-investoinnit eivät, kirjoittaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju Twitterissä.

Suomen talous pysähtyi nollakasvun aikaa vuonna 2009. Rakentamista lukuun ottamatta, investoinnit suhteessa talouden kokoon ovat pienentyneet. Tähän on kaksi syytä. Sähköteknisen teollisuuden tuotekehittelyn väheneminen ja korkotason laskun hyödyn siirtyminen investoinneista rakentamiseen.

-Suomeksi sanottuna, olemme investoineet seiniin, eikä teknologiaan, Kangasharju selventää.

Kangasharju pitää myös ongelmallisena sitä, että investointien puutteessa koko yksityissektori on näivettynyt.

Sähköteknisen teollisuuden tuotekehityksen vähenemisen suurin syy on Nokian matkapuhelinten Symbian-käyttöjärjestelmän häviäminen maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Etlan mukaan investointivajeen ja siitä seuraavan kierteen katkaisemiseksi Suomen tulee tehdä rakennemuutoksia ja siten parantaa kilpailullista ympäristöä.

Yritysten osuus koko Suomen talouden arvonlisästä on pienentynyt, mutta yritysten investoinnit suhteessa yritysten omaan arvonlisään ei.

-Yritysten investoinnit eivät ole palauttaneet riittävästi yritysten tuottavuutta. Osittain kyse on uutta kehittävien tuotekehitysinvestointien vähentymisestä, osittain kilpailukyvyn puutteesta. Kun yritysten arvonlisä ei ole kasvanut riittävästi, on niiden osuus koko kansantaloudesta pienentynyt, Kangasharju kommentoi.

Kangasharju lisää, että talouden rakenteen painopiste on siirtynyt julkiselle sektorille ja kotitalouksille. Sen takia sekä investointien että talouden tuottavuuden kasvu on hidastunut.

Toimitus

Toimitus