EU-parlamentti määritteli Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselman, jossa mepit painottavat, että Venäjän joukot ja sen tukemat tahot ovat tahallaan hyökänneet siviilejä vastaan Ukrainassa, syyllistyneet hirmutekoihin ja julmuuksiin, tuhonneet siviili-infrastruktuuria ja rikkoneet muilla tavoin kansainvälisiä lakeja. Siksi Venäjän toimet ovat terrorismia, ja Venäjä on nimettävä terrorismia tukevaksi sekä terrorismin keinoja käyttäväksi valtioksi. 

Tällä hetkellä EU:lla ole oikeusperustaa julistaa valtioita terrorismin tukijoiksi, joten parlamentti vaatii EU:ta ja sen jäsenmaita säätämään tarpeelliset lait ja lisäämään sitten Venäjän näiden valtioiden listalle. Tämä johtaisi uusiin rajoittaviin toimenpiteisiin Venäjän hallintoa vastaan, ja rajoittaisi EU:n suhteita Venäjään huomattavasti.

Sitä ennen mepit pyytävät neuvostoa lisäämään EU:n terroristilistalle puolisotilaallisen Wagner Groupin, 141. motorisoidun rykmentin (ns. ”Kadyrovin kaarti”) ja muut Venäjän rahoittamat aseelliset ryhmät ja joukot.

Venäjän eristettävä vahvemmin

Parlamentti pyytää EU:ta eristämään Venäjän tehokkaammin kansainvälisessä kontekstissa ja järjestöissä, kuten YK:n turvallisuusneuvostossa. Mepit haluavat myös vähentää diplomaattisiteitä Venäjään: EU-tahojen tulee supistaa yhteydet Venäjän virallisiin edustajiin mahdollisimman vähäisiksi kaikilla tasoilla ja Venäjän tukemat tahot, jotka levittävät propagandaa EU:ssa, on suljettava ja kiellettävä.

Kovemmat pakotteet

Koska Venäjän ukrainalaisiin kohdistama terrorismi kiihtyy, päätöslauselman mukaan neuvoston ja jäsenmaiden on nopeasti viimeisteltävä yhdeksäs pakotepaketti Venäjää vastaan. Mepit haluavat myös, että EU-jäsenmaat tutkivat ja estävät nykyisten pakotteiden kiertämistä aktiivisesti ja nostavat tarvittaessa syytteitä. Yhdessä Euroopan komission kanssa niiden tulee myös harkita toimia sellaisia maita vastaan, jotka auttavat Venäjää kiertämään pakotteita.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 494-58 (44 tyhjää).

Toimitus

Toimitus