EU-parlamentti onnitteli Suomea Nato-uutisesta, talvisodan tarkka-ampuja Simo Häyhä esillä

Europarlamentin ulkoasiainvaliokunta otti tyytyväisenä vastaan Suomen halun hakea Naton jäsenyyttä. Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kanssa Euroopan turvallisuustilanteesta Ukrainan sodan varjossa. 

Valiokunnan puhetta johtanut puolalainen europarlamentaarikko, entinen Puolan ulkoministeri Witold Waszczykowski otti esille talvisodan ja tämän sodan yhteneväisyydet toivottaessaan tervetulleeksi Haaviston. Hän kertoi Suomen tuovan lisäarvoa koko Natoon, ei pelkästään lähialueille. Hän myös onnitteli Suomea kun se osoittaa viisautta ennen kuin sitä viisautta todella tarvitaan.

Haavisto kertasi puheessaan mepeille Suomen ja myös Ruotsin muuttunutta asennetta ja ajatuksia Venäjän uhan edessä – ja sen aloittaman oikeudettoman sodan Ukrainassa jälkeen. Haavisto painotti miten sota on järkyttänyt turvallisuutta koko Euroopassa. Hän kertoi europarlamentille Suomen hallituksen turvallisuusselonteosta ja miten sitä on käsitelty eduskunnassa. 

Haaviston mukaan tärkein kysymys Suomessa on ollut mitä me teemme. Ja tähän liittyen Haavisto pääsi siis kertomaan tuoreeltaan presidentin ja pääministerin yhteisestä lausunnosta, jossa he kehottavat Suomea hakemaan jäsenyyttä Natossa ensi tilassa. 

Itse sotaan liittyen Haavisto painotti, että Venäjä ja sen sotarikolliset täytyy saada vastuuseen teoistaan. Ja että EU:n täytyy jatkaa Ukrainan tukemista kaikin tavoin. 

Mepit ottivat puheenvuoroissaan tiedon ilolla vastaan ja he tuntuivat pitävän jäsenyyttäkin varmana. Tosin Ruotsin yhtynyttä vasemmistoa edustava meppi Malin Björk tuntui vastauksessaan ihmettelevän Suomen ja Ruotsin kiirettä hakemuksen kanssa. Hänelle Haavisto vastasi Suomen ja Ruotsin kuitenkin noudattavan demokraattisia pelisääntöjä ja tuovan ne varmasti mukanaan myös Natoon. 

Aleksandar Yordanov Bulgariasta muisti suomalaisen tarkka-ampujan Simo Häyhän ja kertoi hänen olevan yhä esikuvana monelle, varmasti myös ukrainalaisille sotilaille. Simo Häyhää pidetään yhtenä kaikkien aikojen tehokkaimmista tarkka-ampujista. Häyhä ampui talvisodassa kolmen sotakuukauden aikana kuoliaaksi jopa 542 puna-armeijan sotilasta. 

Haavisto Naton kokoukseen

Naton epävirallinen ulkoministerikokous järjestetään Berliinissä 14.–15. toukokuuta. Suomi ja Ruotsi on kutsuttu kokouksen yhteydessä pidettävälle päivälliselle 14. toukokuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto.

– On tärkeää käydä keskustelua Naton jäsenmaiden ulkoministerien kanssa ajankohtaisesta tilanteesta sekä Suomessa käynnissä olevasta selontekoprosessista. Olen hyvilläni, että Suomen ja Ruotsin ulkoministerit on kutsuttu tähän Naton epävirallisen ulkoministerikokouksen päivälliskeskusteluun, ulkoministeri Haavisto toteaa ministeriön tiedotteessa.

Toimitus

Toimitus