Hallitus valmistelee tukimallia tilanteisiin, joissa “polttoaineiden hinnat nousevat voimakkaasti”

Hallitus on sopinut toimista, joilla Suomi puolittaa päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja suuntaa kohti hiilineutraaliutta 2035. Hallitus kertoi linjauksistaan perjantaina. Päätöksillään hallitus aikoo saavuttaa 5,7 megatonnin päästövähennykset.

Päätökset vaikuttavat muun muassa lämmitykseen, liikenteeseen ja maatalouteen sekä julkisiin hankintoihin.

Hallitus aikoo kompensoida päästövähennyksistä aiheutuvaa haittaa kansalaisille. Hallitus valmistelee valtion takausmallia kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien, kuten maalämmön tai puhtaiden ajoneuvohankintojen, tueksi.

Lisäksi valmistellaan tukimallia, jolla voidaan tukea ihmisiä esimerkiksi tilanteissa, joissa polttoaineiden hinnat nousevat voimakkaasti. Kotitalouksien ja kuntien luopumista öljylämmityksestä tuetaan edelleen ja asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan.

Maatalouden päästövähennystoimia lisätään, mikä mahdollistaa maatalouden päästövähennystavoitteen noston. Liikenteen päästövähennysten toteutuminen varmistetaan jatkamalla kansallisen liikenteen päästökaupan sekä kilometripohjaisen liikenneveromallin valmistelua.

– Kriisi Euroopassa on osoittanut, että ilmastopolitiikassa Suomen suunta on ollut oikea: fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentaminen on myös turvallisuuspolitiikkaa, sanoi ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Kari.

 

Toimitus

Toimitus