Hoitajat välttävät sakot – sen sijaan liittoja uhkaa miljoonien eurojen sakot jos hoitajat menevät lakkoon

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää perjantaina valmistuneessa mietinnössään kiistellyn potilasturvallisuuslain hyväksymistä. Hallituspuolueet olivat lopulta yksimielisesti mietinnön takana, sen sijaan oppositiosta perussuomalaiset jätti vastalauseen.

Merkittävin valiokunnan lakiin tekemä muutos on se, että yksittäiselle hoitajalle ei tulisi sakkoa, vaikka hän kieltäytyisi työstä lakon aikana – sen sijaan uhkasakko kohdistuisi hoitajaliittoihin Tehyyn ja SuPeriin.

Valiokunta ei suoraan ottanut kantaa sakkojen suuruuteen, mutta puheenjohtaja Markus Lohen (kesk) mukaan sakko voisi olla miljoonia euroja.

– Silloin kun puhutaan järjestöjen sakoista, on selvää, että niiden tuleekin olla tuntuvia, jotta niillä olisi jotain vaikutusta. Voidaan siis puhua miljoonien eurojen uhkasakoista, jotka lankeavat maksuun vain siinä tilanteessa jos määräyksiä ei noudateta, Lohi vastasi AlfaTV Uutisten kysymykseen sakoista.

Laki antaisi myös aluehallintovirastoille mahdollisuuden keskeyttää tai siirtää hoitajien lakkoa enintään neljä kertaa peräkkäin.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa, että työtaisteluoikeuteen kohdistuvien rajoitusten on kuitenkin oltava soveltamisalaltaan ja ajallisesti tarkkarajaisia, välittömään uhkaan perustuvia ja oikeasuhteisia sekä viimesijaisia. Valiokunta korostaa, että ehdotetun lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista eikä laissa säädettyjä keinoja voida käyttää työtaistelun murtamiseen eikä työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa tammikuun loppuun saakka.

Muutoksia hallituksen lakiesitykseen vaati erityisesti vasemmistoliitto, jonka eduskuntaryhmä ilmoitti maanantaina ettei se voi hyväksyä lakia tuolloin eduskunnalle annetussa muodossa.

Muutosten jälkeenkin vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula aikoo Ilta-Sanomien mukaan äänestää lakiesitystä vastaan.

Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään kieltänyt hoitajaliittoja aloittamasta suunnittelemiaan lakkoja teho-osastoilla kolmen eri sairaanhoitopiirin alueella.

Hoitajaliitot Tehy ja Super puolestaan järjestivät perjantaina Helsingissä mielenosoituksen pakkolaiksi kutsumaansa lakiesitystä vastaan.

Potilasturvallisuuslaista äänestetään eduskunnassa maanantain täysistunnossa. Kello 12 alkavassa istunnossa ei noudateta normaalia kello 22 takarajaa.

Toimitus

Toimitus