Hyvinvointialueiden ensimmäiset EU-rahat maksuun

Euroopan unionin kertaluonteisen elpymisvälineen varoista on myönnetty ensimmäiset 34 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille myönnettävät rahat ovat osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Suomi rahoitti EU:n kertaluonteista elpymisvälinettä 6,6 miljardilla eurolla ja saa tammikuisen arvion mukaan 2,7 miljardia euroa. Summa tarkentuu kesällä, koska viime vuoden ja tämän vuoden talouden kehitys vaikuttavat saatavaan rahan määrään.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan jaettavia rahoja. Nyt jaetuilla rahoilla on tarkoitus kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä. Myös työllisyysaste ja osaamistason nostaminen huomioidaan.

Avustuksia haettiin yhteensä 53 miljoonan euron edestä ja rahaa jaettiin jokaiselle hyvinvointialueelle yhteensä noin 34 miljoonaa euroa.

Rahoituksen avulla on tavoitteena purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

-Millä tavalla me voisimme nyt luoda uusia keinoja ratkoa näitä ongelmia. Kyse ei ole pysyvästä rahoituksesta. Me kehitämme nyt uusia parempia tapoja hoitaa asiat tehokkaammin, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) rahoituksen julkistustilaisuudesta.

Lisäksi rahoituksen avulla kehitettävillä toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näin vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on lisätä myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Toimitus

Toimitus