Ikääntyneiden työssäkäynti kasvaa, nuorisotyöttömyyden lasku ”historiallinen”

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti keskiviikkoaamuna tuoreen lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa, joka ulottuu vuoteen 2024 saakka.

Ennusteen mukaan työssä käyvien ihmisten määrän kehitys jatkaa kasvu-uralla, tosin koronatoimien nopean vaiheen jälkeen työllisyyden kasvu alkaa hidastua jo vuoden 2023 loppupuolella.

Joka tapauksessa ikääntyneiden työllisyysaste kasvaa ennusteen mukaan vahvasti ja pitkäaikaistyöttömien määrän lasku puolestaan kiihtyy. Hyvä uutinen on sekin, että nuorisotyöttömyyden odotetaan laskevan tänä vuonna alimmalle tasolle vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Itse asiassa TEM kuvailee laskua ”historialliseksi”, sillä ennusteen mukaan vuonna 2024 nuorisotyöttömyys laskee matalammalle kuin kertaakaan 1990-luvun laman jälkeen.

Ennusteessa todetaan, että työllisyys kasvaa merkittävästi ainoastaan palvelualoilla.

TEM huomauttaa, että epävarmuutta ennusteeseen tuo Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

– Vaikka talouden kasvuennuste on jouduttu puolittamaan sotatilanteen vuoksi, työllisyys jatkaa vahvaa kasvua. Erittäin iloinen olen pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisestä. Sillä on myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia Suomen huoltosuhteeseen ja julkisen talouden kestävyyteen, TEM:n alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kommentoi ennustetta.

Ennusteen mukaan työvoiman määrä kasvaa tänä vuonna noin 17 000 hengellä, kun taas vuodelle 2024 ennustetaan enää noin 1 000 hengen kasvua ja vuodelle 2023 noin 5 000 hengen kasvua.

Työvoiman kasvua edistää paitsi hyvä suhdannetilanne, myös osa-aikatyön yleistyminen. Kokoaikatyöllä mitattuna työllisyys on kasvanut hitaammin ja on vasta nyt suunnilleen pandemiaa edeltäneellä tasolla. Jatkossa osa-aikatyön osuus ei ennusteen mukaan enää kasva.

Vastaavasti työvoiman kasvun määrää rajoittaa väestön väheneminen. Joka tapauksessa TEM uskoo työllisyysasteen nousevan tänä vuonna 73,7 prosenttiin ja ensi vuonna 74,1 prosenttiin. Vuonna 2024 työllisyysaste on jo 74,3 prosenttia.

Samaan aikaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 6,4 prosenttiin ja on vuonna 2024 enää 5,9 prosenttia. Tästä seuraa myös haasteita.

– Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että työvoimasta on pulaa, ja se voi vaikuttaa yritysten halukkuuteen investoida, Pylkkänen totesi aamun tiedotutilaisuudessa.

Toimitus

Toimitus