IS: Suomalaiset huolissaan velasta – “jakaa voimakkaasti puolueiden kannattajia”

Suomalaiset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta, selviää IS:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.
Tutkimuksesta käy ilmi, että 59 prosenttia suomalaisista on erittäin tai melko huolestunut velkaantumisesta. 38 prosenttia ei ole kovin tai lainkaan huolestunut valtion velanotosta.
Vastaukset jakaantuivat selkeästi puoluekannan mukaan. Porvaripuolueiden kannattajat olivat huolissaan, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat eivät.
-En ole aikoihin nähnyt mitään kysymystä, joka olisi näin voimakkaasti jakanut puolueiden kannattajia, ja juuri blokkeihin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen huomioi.
Hallituksen sisälläkin on selkeä jakolinja, kun keskustan ja RKP:n kannattajat haluavat tiukempaa talouskuria kuin muut hallituspuolueet. Hallituspuolueista huolestuneimpia olivat keskustan kannattajat, joista 77 prosenttia oli huolissaan velkaantumisesta.
Kaikista puolueista eniten huolissaan siitä ovat perussuomalaiset, joiden kannattajista 93 prosenttia oli huolissaan velkaantumisesta, kokoomuslaisista 83 prosenttia.
-Perussuomalaisten kannattajat ovat vielä kriittisempiä julkisten menojen kasvattamista kohtaan kuin kokoomuksen kannattajat. Joku voisi sanoa: mennyt oikealta ohi. Kokoomuksella on korkeasti koulutettuja kaupunkilaisnaisia kannattajinaan ja heidän suhtautumisensa velkaan on erilaista kuin äijäpäädyssä, Rahkonen arvioi tilannetta.
Paitsi velkaantuminen itsessään, suomalaiset karsastivat myös julkisen talouden paisuttamista. Suomalaisista 59 prosenttia katsoi, että julkista taloutta on paisutettu velkamäärästä välittämättä. Suomalaisista 34 prosenttia taas ei ollut huolissaan julkisen talouden menojen kasvattamisesta.
Kriittisimpiä sekä velkaantumiseen että menojen paisuttamiseen olivat miehet, porvarit ja yli 65-vuotiaat.
Hallituspuolueiden kannattajista menokuria kannatetaan eniten keskustan kannattajakunnassa, jossa 75 prosenttia haluaisi hillitä menoja, RKP:ssäkin yli puolet.
Yli puolet suomalaisista kyseenalaisti myös hallituksen motiivit velanottoon. He katsoivat, että hallitus kalastelee velkarahalla lähinnä kannattajiensa hyväksyntää.

Toimitus

Toimitus