Jahdeissa kaadettiin 42 500 hirveä, määrä väheni edellisvuodesta

Viime kauden hirvijahdeissa saatiin saaliiksi runsaat 42 500 hirveä, mikä on noin neljätoista prosenttia edellisvuotta vähemmän. Hirvikannan pienentymisestä johtuen saalis pieneni suuressa osassa maata, eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa, kertoo Suomen riistakeskus.

Hirven pyyntilupia myönnettiin viime metsästyskaudelle noin kolmetoista prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hirvikantaa on viime vuosina pienennetty. Luonnonvarakeskuksen viime keväänä antaman arvion mukaan pääosalla hirvitalousalueista hirvikanta oli tavoitellulla tasolla.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 79 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

– Hirvisaalis väheni edellisvuodesta lähes koko maassa, suhteellisesti eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa. Saaliissa oli kasvua vain Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen riistakeskusalueilla. Hirvisaaliin koko oli noin puolet tämän vuosituhannen alun huippulukemista ja runsaan neljänneksen pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin, kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Toimitus

Toimitus