Järjestö: Ukrainasta paenneista lapsista iso osa ei käy koulua – Puolaan päätyneistä alle puolet koulussa

Eurooppaan paenneiden lasten koulunkäyntiluvut ovat huolestuttavan alhaiset, Pelastakaa lapet kertoo tiedotteessaan. Noin kolmasosa lapsista ei ollut koulussa ennen viime kesälomaa, ja neljännes ei aikonut ilmoittautua paikalliseen kouluun nyt käynnissä olevalle lukuvuodelle.

Monissa maissa on koettu vaikeuksia pakolaislasten koulunkäynnin järjestämisessä. Pakolaislasten tukena on liian vähän opettajia, jotka voisivat auttaa lapsia uuden kielen omaksumisessa. Haasteet ovatkin suurimmat eniten pakolaisia vastaanottaneissa maissa. Esimerkiksi Puolassa vain 41 prosenttia ukrainalaislapsista on tietojen mukaan ilmoittautunut paikallisiin kouluihin.

Elokuun lopulla Suomessa 68 prosenttia 7–15-vuotiaista Maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmän piirissä olevista ukrainalaisista oli perusopetuksessa tai siihen valmistavassa opetuksessa.

Koulunkäynti vähentää yksinäisyyttä

Pelastakaa Lasten uuden raportin mukaan puolet alle 16-vuotiaista Ukrainasta paenneista lapsista kokee ahdistusta. Selvityksen osana tehtyihin kyselyihin, ryhmäkeskusteluihin ja haastatteluihin osallistui yli 1000 pakolaislasta ja lasten huoltajaa kahdeksassa maassa: Suomessa, Italiassa, Liettuassa, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Romaniassa ja Ruotsissa. Selvitystä varten tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että koulua käyvät pakolaislapset kokevat muita vähemmän yksinäisyyttä.

Pelastakaa Lapset painottaa, että lapsia ja perheitä vastaanottaneiden maiden pitää laatia pitkän aikavälin suunnitelmia lasten suojelun sekä hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

 

Toimitus

Toimitus