Jopa yhdeksän kymmenestä upseerista kannattaa Nato-jäsenyyttä

Yle uutisoi tuoreesta Upseeriliiton jäsenkyselystä. Sen mukaan 91 prosenttia kyselyyn vastanneista upseereista kannattaa Natoon liittymistä. Kannattajien osuus on marraskuun kyselystä noussut selvästi, silloin Nato-jäsenyyden puolella oli n 65 prosenttia upseereista. 

Tosin täytyy huomioida, että vaikka kysely lähetettiin kaikille liiton jäsenille, vain kolmannes vastasi. Liitto pitää silti tulosta edustavana, mitä se varmasti tilastollisesti onkin. Upseeriliittoon kuuluvat lähes kaikki Suomen upseerit.

Tuoreimmassa kyselyssä noin kolmannes vastaajista kertoo Nato-kantansa muuttuneen vuoden aikana. 

Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita arvioi kyselyä Ylelle.

-Ukrainan sodan myötä oli odotettavissa, että Natoon liittymisen kannatus nousee. Edellisissä kyselyissä Venäjän uhka on nähty kaikista suurimmaksi uhkatekijäksi, joten tilanne nostaa nyt Nato-jäsenyyden suosiota. Sotilaiden mielessä on varmasti enemmän sotilaallinen suorituskyky kuin poliittinen ratkaisu, 

-Meillä on vuosien varrelta paljon kokemuksia kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja laajennetusta kumppanuudesta Naton kanssa. Uskon, että tietämys on lisääntynyt hyvinkin paljon. Se on varmasti suurimmaksi osaksi tässä taustalla.

Toimitus

Toimitus