Kansa vaatii kohtuutta polttoaineveroon, päästökauppa nostaisi hintaa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kansalaisaloite polttoaineiden hinnan kohtuullistamiseksi sai viikossa kannatusilmoitukset täyteen. Aloitteessa vaaditaan ryhtymistä lainvalmisteluun, jolla turvataan polttoaineiden hinnan kohtuullisuus ja siten ihmisten liikkumisvapaus jokaiselle parhaiten sopivalla liikkumismuodolla.

Allekirjoittaneet vaativat, että hallitus seuraisi polttoaineiden valmisteveroa ja laskisi valmisteveroa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen prosenttimäärän mukaisesti yhdellä sentillä jokaista voimassa olevaa jakeluvelvoiteprosenttia kohden.

Aloitteen valmistelijat katsovat, että biopolttoaineiden jakeluvelvoite nostaa polttoaineiden litrahintaa ja sitä tulee säädellä valmisteveroa säätelemällä.

Aloite ottaa kantaa myös tulevaisuuden päästökauppaan:

”Lakiin tulisi kirjata päästökaupan polttoaineiden hintoja korottavan vaikutuksen täysimääräinen kompensointi valmisteverossa.”

Tuleva ympäristöministeri nostaa päästökaupan esiin

Tuleva ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) nostaa liikenteen päästökaupan yhdeksi vaihtoehdoksi vähentää päästöjä, kirjoittaa Turun Sanomat. Karista tulee ympäristöministeri joulukuussa ja hän jatkaa työssä kesään asti, jolloin äitiyslomalle jäävä Maria Ohisalo palaa ympäristöministeriksi.

Päästökauppa tarkoittaisi todennäköisesti polttoaineiden hintojen nousua. Hintojen nousu määräytyisi lopulta markkinoilla.

– Ei näitä päätöksiä tehdä siksi, että haluttaisiin autoilijoilla olevan kurjaa, vaan jotta tämä planeetta säilyisi elinkelpoisena heidän lapsilleen, Kari kommentoi TS:lle.

Päätöstä päästökaupasta tai siitä, miten se toteutetaan ei ole tehty.

Aalto Yliopiston liikenteen päästökauppaa koskeva selvitys ehdottaa, että jokaisen fossiilisia polttoaineita myyvän yrityksen olisi jokaista myymäänsä polttoainelitraa kohden ostettava ”jakeluoikeutta”. Valtio myisi jakeluoikeudet huutokaupassa. Toinen vaihtoehto olisi pörssikauppa. Jakeluoikeuksien määrä vähenisi ajan kuluessa.

Tällaisen päästökaupan tarkoituksena on nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa, jolloin kuluttajat siirtyisivät käyttämään halvempia päästöttömiä energialähteitä.

Toimitus

Toimitus