Keskuskauppakamari kehysriihestä: Pysyviä menoja ei ole varaa kasvattaa kriisin varjolla

Keskuskauppakamarin mukaan hallitus ei saa käyttää koronakriisiä enää keppihevosena julkisten menojen paisuttamiseksi tai väliaikaiseksi tarkoitettujen menojen muuttamisesta pysyviksi. Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta menokuria ja uskottavan suunnitelman kohti kestävää julkista taloutta.

Huoltovarmuuteen, puolustukseen ja varautumiseen liittyvät väliaikaiset menolisäykset ovat kuitenkin Keskuskauppakamarin mukaan kannatettavia, mutta pysyviä menoja ei ole varaa kasvattaa kriisin varjolla.

-Kestävyysvajetta on kurottava umpeen. Julkisen talouden resilienssiä on parannettava tulevia kriisejäkin silmällä pitäen. Samalla on muistettava, että rakenteelliset ongelmamme, kuten väestön ikääntyminen, eivät ole hävinneet mihinkään. Hyvinvointivaltion rahoitus on turvattava, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että hallitus priorisoi kehysten puitteissa toimia, jotka luovat edellytyksiä kasvun ja tuottavuuden parantamiselle.  

-Panostukset yritysten TKI-toimintaan ovat tärkeitä, sillä innovaatiot ja tuottavuuden parantaminen ovat kasvun kannalta olennaisia asioita. Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää investointien luvituksen nopeuttamiseen, ettei kasvu jää ainakaan omasta byrokratiasta kiinni, Romakkaniemi sanoo. 

 

Toimitus

Toimitus