Konkurssien määrä lisääntynyt vuoden aikana

Tammikuussa 20 22 pantiin vireille 212 konkurssia, mikä on 81 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021. Kasvua oli 61,8 prosenttia.

Konkurssien määrä lisääntyi vuoden takaiseen verrattuna kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla. Konkurssit lisääntyivät lukumääräisesti eniten rakentamisen päätoimialalla.

Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta raportista.

Konkursseja oli kuitenkin 28,4 prosenttia vähemmän kuin pandemian alussa tammikuussa 2020. Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla vuoteen 2020 verrattuna. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät teollisuuden, kaivostoiminnan ja energia- ja vesihuollon toimialoilla. Niissä väheneminen oli 50 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla konkursseja oli 30,6 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.

Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan “konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Toimitus

Toimitus