Kulttuuriala vaikeuksissa, mediajätit osa ongelmaa

Koronapandemian myötä jopa kymmenen miljoonaa luovien alojen työpaikkaa on menetetty maailmassa vain vuoden 2020 aikana, The Guardian kirjoittaa Unescon raportin perusteella.

Pandemian lisäksi lisääntynyt digitalisaatio on vaikeuttanut luovien alojen työntekijöiden toimeentuloa.

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon pääjohtajan Audray Azouleyn mielestä koronapandemia on johtanut ennennäkemättömään kriisiin kulttuurialalla.

– Kaikkialla maailmassa museot, elokuvateatteri, teatterit ja konserttisalit – siis luomisen ja jakamisen tarkoitetut tilat – ovat sulkeneet ovensa, Azouley sanoi.

– Jo valmiiksi epävarmassa tilanteessa, olosuhteet ovat muuttuneet kestämättömiksi monille artisteille. Se on vaaraksi luovan alan monimuotoisuudelle.

Vaikka kulttuuri-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista kaupallisista aloista maailmassa, se on myös yksi haavoittuvimmista ja usein ylenkatsottu yleisön ja yksityisten sijoittajien taholta, raportissa todetaan.

Vaikka monet hallitukset tarjosivat tukea luovalle alalle koronarajoitusten takia, luovan alan tuotto pieneni 750 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti pelkästään vuonna 2020. Useat hallitukset olivat vähentäneet alan rahoitusta jo aiemmin.

Pandemian alkamisen jälkeen digipalveluista tuli tärkein tapa nauttia luovan alan tuotteista. Siitä johtuen kansainväliset mediajätit vahvistivat asemiaan, ja internetin käyttömahdollisuuksien takia eriarvoisuus kasvoi.

Artisteille digitaaliset mediat eivät luo riittävää tulonlähdettä, jotta he kykenisivät tekemään luovaa ammattia työkseen.

-On syntynyt perustavaa laatua oleva paradoksi, jossa maailman väestö käyttää viihdettä yhä enemmän, mutta samaan aikaan artistien ja kulttuurintuottajien on yhä vaikeampi tehdä työtä, sanoi Unescon kulttuurijohtaja Ernesto Ottone.

-Meidän täytyy löytää keinot siihen, miten rakennamme kestävän ja osallistavan työympäristö kulttuurille ja artisteille, joilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ympäri maailman.

Toimitus

Toimitus