Kuluttajien luottamus notkahti selvästi, asuntoja aiotaan ostaa

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7.

Viime vuoden joulukuuhun nähden odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua vahvistui, ja muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Joulukuussa odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat vaisut. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta ja aikeet ostaa kestokulutustavaroita vastasivat pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni joulukuussa säilyen kuitenkin suhteellisen valoisana. Joulukuussa kuluttajien arviot ja odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta pysyivät ennallaan ja selvästi pitkän ajan keskiarvojaan korkeampina.

Joulukuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita edelleen melko runsaasti. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni erittäin paljon. Moni harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi joulukuussa huomattavan yleisesti.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 913 Suomessa asuvaa henkilöä.

 

Toimitus

Toimitus