Kyberturvallisuuskeskus: Kybertapausten määrä räjähti vuonna 2021

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen käsittelemien kybertapausten määrä räjähti voimakkaaseen kasvuun viime vuona, Traficom kertoo tiedotteessaan. Kyberturvallisuuskeskus käsitteli vuonna 2021 manuaalisesti yli 17 000 ilmoitusta tietoturvaloukkauksista ja niiden epäilyistä. Automaattisesti käsiteltyjä tapauksia oli yli 200 000. Lisäksi yhteistyöverkostojen ja tiedonvaihtoryhmien toiminta on vilkastunut.

Suomen organisaatioihin kohdistuu jatkuvasti kyberhyökkäyksiä. Organisaatiot voivat joutua kohteeksi myös alihankkijoidensa, kumppaneidensa tai asiakkaidensa kautta. Kyberturvallisuus tulee siksi huomioida kokonaisvaltaisesti osana organisaation riskien- ja jatkuvuudenhallintaa.

-Vaikka kansainvälinen tilanne on vakava ja kyberuhkakuvat voivat näyttää synkiltä, kyberturvallisuuden osalta Suomen tilanne on vakaa. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Siksi on tärkeää, että organisaatioiden johto ja asiantuntijat tarkastelevat viimeistään nyt kyberturvallisuuden suojauskäytäntöjään. Oleellista on varata riittävät resurssit kyberturvallisuuden varmistamiseksi kaikilla sektoreilla, Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman sanoo.

 

Toimitus

Toimitus