Kymmenessä vuodessa 20 kuolemaan johtanutta hirvionnettomuutta

Kymmenen vuoden aikana Suomen tieliikenteessä tapahtui 20 hirvionnettomuutta, joissa kuoli 20 henkilöä, raportoi Onnettomuustietoinstituutti.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuosina 2010−2019 kaikkiaan 25 kuolemaan johtanutta eläinonnettomuutta, joissa kuoli 25 henkilöä. Onnettomuuksista 20 oli törmäyksiä hirveen, kolme hevoseen ja yksi poroon. Yhden onnettomuuden eläintä ei tunnistettu.

Hirvionnettomuuksista alle kolmannes tapahtui hirvivaara-alueella ja kaksi kolmesta tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Puolet kuolemaan johtaneista hirvionnettomuuksista tapahtui heinä-elokuussa. Onnettomuuksista joka toinen tapahtui moottoripyöräilijälle. Useissa onnettomuuksissa riskitekijä oli se, ettei kuljettaja alentanut ajonopeuttaan hirvivaara-alueella tai näkyvyyden ollessa rajoittunut.

Toimitus

Toimitus