Lähisuhdeväkivallan tehokkaampi tunnistaminen laskisi terveydenhuollon kustannuksia

Lähisuhdeväkivallan tehokkaampi tunnistaminen auttaisi laskemaan terveydenhuollon kustannuksia, paljastaa tuore väitöstutkimus. Jopa 40 % suomalaista on kokenut elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Neljän vuoden seurantajakso osoitti, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden potilaiden kustannukset ylittivät väestön keskiarvon jo puolitoista vuotta ennen heidän tunnistamistaan terveydenhuollossa. Kustannukset kohosivat aina tunnistamisajankohtaan asti ja laskivat sen jälkeen. Katuväkivaltaa kohdanneilla vastaavaa kustannusten laskua ei havaittu. Tulokset käyvät ilmi Heli Siltalan psykologian alaan kuluvasta Jyväskylän yliopistossa 10. syyskuuta  tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Toimitus

Toimitus