Lapsiasianeuvottelukunta: Koronapandemia koettelee erityisesti nuoria

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimivan lapsiasianeuvottelukunnan mukaan koronapandemia on nostanut esiin uusia haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Erityisesti toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt pandemian aikana. Panostusta tarvitaan nyt etenkin nuorten mielenterveyspalveluihin ja elämänhallinnan tukeen. Pandemian vaikutukset näkyvät viiveellä, joten tilannetta on seurattava pitkään. Palvelujen käyttämisen kynnystä tulee madaltaa ja hoito- ja palveluvelkaa purkaa. ”On paradoksi, että kahden vuosikymmenen huoli nuorten syrjäytymisestä on vaiennut lähes kokonaan. Nyt tyydytään siihen, että valtaosalla lapsista ja nuorista menee hyvin”, napauttaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Toimitus

Toimitus