Lastensuojelussa on krooninen työvoimapula

– Lastensuojelun sosiaalityöntekijöissä on ollut noin 10 prosentin työvoimavaje vuosia. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 10 prosenttia vakansseista on tyhjillään, koska ei ole saatu rekrytoitua sosiaalityöntekijää avoinna olevaan virkaan, kertoo erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Suomen Kuntaliitto ry:stä AlfaTV Uutisille.

AlfaTV Uutiset kysyi Kuntaliiton ja THL:n asiantuntijoilta, miten lastensuojelu on Suomessa tällä hetkellä resursoitu henkilöstön osalta ja miten henkilöstö jaksaa.

Lastensuojelussa haasteena ovat THL:n  erikoistutkija Pia Erikssonin mukaan sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus, alan arvostus, palkkaus sekä organisaation työtä tukevat rakenteet.

THL:n tietojen  mukaan myöskään  lastensuojelun asiakastyössä  ei ole  juurikaan mahdollisuutta luoda urapolkua. Uralla eteneminen on merkinnyt käytännössä siirtymistä johtotehtäviin tai kehittämistehtäviin.

Kuntaliitosta että THL:ssä tiedetään hyvin lastensuojelun arkityön paineet. Puustinen-Korhonen korostaa, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on paljon kuormitusta, jota koronapandemia on lisännyt sitä entisestään. Suurena haasteena Puustinen-Korhonen näkee osaavan henkilöstön saatavuuden sijaishuoltoon sekä lastensuojelun sosiaalityöhön.

Arkityössä lastensuojelun työntekijöitä rasittavat Erikssonin mukaan suuret asiakasmäärät: Vuonna 2019 THL:n kyselyyn 233:stä  vastanneiden lastensuojelun sosiaalityöntekijän mukaan 50 prosenttia vastasi yli 35 asiakkaasta, joka kolmannella vastaajalla asiakasmäärä oli 36-45 asiakasta.

Myös suunnitelmallisen ja päivystysluonteisten tehtävien yhteensovittaminen sekä riittämätön moniammatillinen ja esimiehen tuki haasteellisissa tilanteissa ovat alan kompastuskiviä, Eriksson lataa.

 

Toimitus

Toimitus