Luke: Kartonki ohitti paperin metsäteollisuuden merkittävimpänä vientituotteena

Kartonki ohitti paperin tärkeimpänä vientituotteena vuonna 2021 ja kattoi metsäteollisuuden viennin arvosta neljäsosan, kun taas paperin osuus jäi 22 prosenttiin, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke). Kartongin vientiarvo nousi edellisestä vuodesta kymmenyksellä, 3,3 miljardiin euroon, kun taas paperin väheni neljä prosenttia, 2,9 miljardiin euroon.

Metsäteollisuustuotteiden vientiarvo oli vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan kokonaisuudessaan 13,1  miljardia euroa. Sahatavaran maailmalla kasvaneet kysyntä ja hinta nostivat puutuoteteollisuuden vientiarvon osuuden 29 prosenttiin metsäteollisuuden viennistä. Sahatavaraa vietiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä ja sen vientiarvo oli 2,6 miljardia euroa.

– Sahatavara oli puutuoteteollisuuden viedyin tuote, joka kattoi viidesosan koko metsäteollisuuden viennin arvosta. Sen vientiarvo kasvoi edellisvuodesta peräti 51 prosenttia ja kymmenen edellisen vuoden keskiarvostakin 49 prosenttia. Vientimäärä kasvoi edellisvuodesta hillitymmin, kuusi prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvosta kymmenyksellä, sanoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta.

Puutuoteteollisuus kasvatti vientiään edellisvuodesta 42 prosenttia päätyen 3,9 miljardiin euroon. Massa- ja paperiteollisuuden vienti nousi vuositasolla kahdeksan prosenttia 9,3 miljardiin euron. Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden osuus oli 19 prosenttia vuonna 2021.

 

Toimitus

Toimitus