Luke: Maatalouden kannattavuus heikkenee

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa, että heikoksi jäävä sato, kustannusten nousu ja alhaiset kotieläintalouden tuottajahinnat heikentävät maa- ja puutarhatalouden kannattavuutta tänä vuonna. Luken tuoreimman satoarvion mukaan viljasato jää 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2020. Maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 6,2 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,4 prosenttiin. Ennusteen mukaan maitotilojen kannattavuuskerroin alenee puolestaan 0,61:stä 0,52:een. Tulosta heikentää erityisesti tuotantopanosten kallistuminen. Sikatilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,60:een, ja kannattavimman tuotantosuunnan, siipikarjatalouden, 1,21:een.