Luke: Susia yhä enemmän Länsi-Suomessa

− Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, jossa yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Sen sijaan Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Luken arvion mukaan maaliskuussa 2022 Suomessa oli todennäköisimmin 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria. Luke kertoo tiedotteessaan, että reviireistä 41 sijoittuu Länsi-Suomeen ja 19 Itä-Suomeen. Näistä rajareviirejä on seitsemän. Yksilömäärän suhteen susikanta on edellisen vuoden tasolla, ollen vuoden 2022 maaliskuussa noin 295.

Reviirien statuksen (perhelauma, pari) ja laumojen yksilömäärien arviointiin käytettiin kultakin tarkasteltavalta alueelta kirjattuja havaintoja, tunnettua kuolleisuutta sekä DNA-analyyseja. Lisäksi osassa reviireitä on tehty erillistä maastotyötä.

“Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille”

DNA-näytekeräys on erittäin tärkeä osa suden kannanarviointia. Menneellä keräyskaudella vapaaehtoiset näytekerääjät keräsivät 70 % näytteistä. Myös Tassu-havaintoja on kirjattu edellisvuosien tapaan ahkerasti.

– Ilman vapaaehtoisten osallistumista näin kattavan aineiston kerääminen ei olisi taloudellisesti mahdollista. Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille ja petoyhdyshenkilöille, erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta kiittelee.

 

Heini Röyskö

Heini Röyskö