Maataloudessa karu hintapiikki: Typpilannoitteet + 144 %, rehuviljat + 66 %

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat reilulla viidenneksellä vuoden 2021 lopulla vuodentakaiseen verrattuna, Tilastokeskus tiedottaa.

Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 28 prosenttia ja investoinnit 8 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopulla.

Panoshinnat nousivat kauttaaltaan. Lannoitteiden hinta yli kaksinkertaistui, energian hinta nousi kolmanneksen ja rehut maksoivat reilun viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Lannoitteiden hinnan nousuun vaikutti lähinnä maakaasun ja lannoiteraaka-aineiden raju hinnan nousu. Typpilannoitteet maksoivat 144 prosenttia enemmän ja yhdistelmälannoitteet 114 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Rehuviljojen hinnat nousivat 61 prosenttia ja rehuseokset maksoivat viidenneksen enemmän. Rehuviljojen kalliit hinnat aiheuttavat huolia erityisesti ostorehujen varassa olevilla eläintiloilla.

Maanviljelijät joutuivat laittamaan enemmän rahaa myös energiaan, korjauskustannuksiin, rakennusinvestointeihin ja kaluston uudistamiseen.

Viljan hinta ennätyksiin

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 12,3 prosenttia vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Korkeat hinnat eivät ropise viljelijän pussiin, jos vapaaseen kauppaan riittää niukasti myytävää. Hintojen nousun syynä oli heikon sadon lisäksi tuotantokustannusten, erityisesti lannoitteiden ja energian hintojen, roima korotus.

Tuotantopanosten kalliit hinnat saattavat laskea viljelyhalukkuutta ja siten tulevan satokauden näkymiä.

Toisaalta keskimääräistä heikompi sato ei aina tarkoita korotusta tuottajahintoihin. Perunasato oli yli kymmenyksen keskimääräistä heikompi, silti perunan hinta laski lähes kymmenyksen.

Kasvituotteiden hinnat nousivat 17,7 prosenttia, mikä johtui lähes yksinomaan viljan 55 prosentin kallistumisesta.

Liha- ja eläintuotteiden hinta nousi 9 prosenttia. Hintojen nousu johtui pääosin jo vuoden 2021 alusta alkanut turkisnahkojen hintojen elpyminen koronakuopasta. Ilman turkistuotantoa eläintuotteiden hinnat nousivat reilut kolme prosenttia.

Vehnän, ohran ja kauran tuottajahinnat nousivat rajusti vuoden 2021 loppua kohden. Rehuohran hinta nousi lähes 70 prosenttia, kauran 53 prosenttia ja vehnän 46 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

Toimitus

Toimitus