Marin: Nato-päätös kevään aikana – aikoo myös kertoa oman näkemyksensä

SDP:n puoluevaltuusto kokoustaa lauantaina Helsingissä.

Avauspuheenvuorossaan SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin käsitteli odotetusti eurooppalaista turvallisuustilannetta, Ukrainan sotaa sekä Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

– Suomen pitkä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut, että Suomella on halutessaan mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muutos asettaa meidät tilanteeseen, jossa asemaamme ja valintojamme on väistämättä tarkasteltava. Sitä turvallisuusympäristöä, johon Venäjäkin kuului ja jonka varassa rakensimme vakautta, ei enää ole, Marin totesi.

-Meidän tulee arvioida huolellisesti Nato-jäsenyyteen liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Sekä liittyminen että liittymättä jättäminen ovat valintoja, joilla on seurauksia. Meidän on arvioitava niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen vaikutukset. Samalla meidän on pidettävä kirkkaana mielessä tavoitteemme: Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Marinin mukaan lauantaina demarit käyvätkin läpi puolueen Nato-näkemyksiä

– Toivon teiltä näkemyksiä ja kysymyksiä, joihin voimme yhdessä etsiä vastauksia. Meidän on nyt aika arvioida omaa kantaamme. Pyydän teiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta sekä luottamusta arvioida, mikä on isänmaan etu. Tärkein kysymyksemme on se, miten parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

Marinin mukaan SDP linkittää kannanmuodostuksensa yhteen eduskunnan prosessin kanssa.

– Tänään käymme siis lähetekeskustelun ylimääräistä puoluevaltuuston kokousta varten. On tärkeää, että meillä on käytössämme kaikki tarpeellinen tieto päätöksenteon tueksi. Ylimääräinen puoluevaltuuston kokous järjestetään sen jälkeen, kun parlamentaarinen prosessi on edennyt ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät.

Marin totesi myös kertovansa oman Nato-kantansa prosessin aikana, ennen SDP:n puoluevaltuuston ylimääräistä kokousta.

Suomen Nato-päätöksen Marin arvioi valmistuvan kevään aikana.

– Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tämä on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi – käytännössä tämän kevään kuluessa.

Toimitus

Toimitus