Metaanipäästöjä leikataan kolmannes

LEHTIKUVA / AFP Frederic J. Brown

Lähes 90 valtiota on sopinut metaanipäästöjen alentamisesta, kirjoittaa Reuters. Sopimuksen tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä vähentää metaanipäästöjä 30 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Metaani on hiilidioksidin kaltainen kasvihuonekaasu, mutta se nostattaa maapallon lämpötilaa nopeammin. Toisaalta se hajoaa nopeammin ilmakehässä, joten sen vähentämisellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Global Mehtane Pledge -sitoumus allekirjoitettiin ensimmäisen kerran syyskuussa. Sitä ovat olleet ajamassa Yhdysvallat ja Euroopan unioni. Sitoumus kattaa nyt puolet maailman 30 suurimmasta metaanintuottajasta. Uutena allekirjoittajana on muun muassa Brasilia, joka on yksi viidestä suurimmasta metaanipäästöjen tuottajasta.

Sen sijaan Kiina, Intia ja Venäjä eivät allekirjoittaneet sitoumusta. Myös ne ovat viiden suurimman metaanipäästöjä tuottavan valtion joukossa.

Sitoumus ei ole osa YK:n ilmastokokouksen ohjelmaa, mutta sitä voidaan silti pitää yhtenä sen huomattavimmista saavutuksista.

Metaanipäästöjen tärkeimpiä lähteitä ovat öljyn ja kaasun tuotannon päästöt, vanhat hiilikaivokset, maatalous ja kaatopaikat.

Toimitus

Toimitus