Metsästäjäliitto: Karhujahti suurelta osin estetty – suurpetojen metsästys turvattava lailla

Hallinto-oikeuksien täytäntöönpanokieltojen myötä 20. elokuuta alkava karhujahti on suurelta osin estetty, Suomen Metsästäjäliitto tiedottaa. Liitto pitää eriskummallisena sitä, ettei oikeuslaitos huomioi luontodirektiivin mahdollistamaa kansallista joustoa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Metsästäjäliitto esittää, että poikkeuslupien myöntämistä on aikaistettava puolella vuodella ja hallinto-oikeuksilta on edellytettävä kohtuullista käsittelyaikaa. Nykymallilla mahdollisten valitusten oikeuskäsittely menee automaattisesti metsästysajan päälle. Se vaikeuttaa metsästyksen suunnittelua ja toteutusta.

Kansallinen suurpetolainsäädäntö tähtäimessä

Metsästäjäliitto vaatiikin, että on luotava kansallinen suurpetolainsäädäntö, joka toisaalta huomioi luontodirektiivin vaatimukset ja toisaalta pakottaa oikeuslaitosta ottamaan huomioon direktiivissäkin mainitut EU-subsidiariteetin mukaiset kansalliset sosioekonomiset sekä alueelliset ja paikalliset näkökulmat.

Suurpetojen ja esimerkiksi valkoposkihanhen esimerkit osoittavat metsästäjäliiton mukaan, että EU-hallinnon pysyväisluonteiset direktiivin lajiliitelistaukset metsästysrajoitteineen ovat liian jäykkä hallintomalli.

Toimitus

Toimitus