Moni juo yksinäisyyteensä – alkoholia käytetään negatiivisten tunteiden hallintaan

LKS 20211110 Masentunut mies Helsingissä 9. elokuuta 2019. HUOM! LAVASTETTU TILANNE LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tuore tutkimus lisää ymmärrystä yksinäisyyden ja alkoholinkäytön välisestä yhteydestä. Luulisi, että alkoholin ja yksinäisyyden välistä yhteyttä olisi tutkittu aikaisemminkin, mutta näin ei ole. 

Jyväskylän yliopiston lehtori Nelli Lyyran tutkimuksen ”Yksinäisyys ja alkoholi” tärkein löytö on varmaankin se, että alkoholia käytetään apukeinona etenkin negatiivisten tunteiden hallinnassa. Yksinäisyyden ja alkoholin välinen yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. 

Alkon rahoittamassa tutkimuksessa tarkasteltiin yksinäisyyden kokemisen ja alkoholinkäytön yleisyyttä sekä niiden välistä yhteyttä. Lisäksi tavoitteena on ollut pohtia keinoja siihen, miten haitallisen alkoholinkäytön ja yksinäisyyden toisiaan vahvistavaan ilmiöön voidaan puuttua.

Tutkimuksen toteuttajan Nelli Lyyran mielestä

-Yksinäisyyden yhteyksiä alkoholinkäyttöön ja alkoholihaittoihin tarkastelevalla selvityksellä on kansallista merkitystä, sillä molemmat ilmiöt haastavat suomalaisten hyvinvointia. Viime vuosina alkoholinkäyttöä ja yksinäisyyttä on tarkasteltu runsaasti kansallisesti ja kansainvälisesti, mutta ilmiöiden välisistä yhteyksistä on vähemmän tietoa saatavilla.

Yksinäisyys on tullut yhä näkyvämmäksi erityisesti koronapandemian aikana. 

Yksinäisillä humalajuominen yleisempää

Tutkimukseen vastanneista viisi prosenttia kertoi kokevansa yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko usein. Usein yksinäisyyttä kokevilla säännöllinen reipas humalajuominen oli yleisempää kuin heillä, jotka eivät olleet yksinäisiä. Toistuvasti yksinäiseksi itsensä kokevat joivat muita useammin unohtaakseen huolensa, helpottaakseen masentuneisuuttaan tai hermostuneisuuttaan ja päästäkseen irti työstressistä. Usein yksinäisillä alkoholin aikaansaama tunne sekä humala olivat useammin juomisen motiivina verrattuna niihin vastaajiin, jotka olivat yksinäisiä vain harvoin tai ei koskaan.

Nelli Lyyra kuitenkin korostaa:

-Alkoholinkäytön ja yksinäisyyden välillä ei kuitenkaan ole aina suoraa yhteyttä toisiinsa, vaan ilmiöt ovat hyvin monisyisiä. Yksinäisyyden ja runsaan alkoholinkäytön kietoutuessa toisiinsa jokainen yksilöllinen elämäntilanne on monimutkainen yhtälö ratkaistavaksi.

Vaikka alkoholin ongelmallisuus yksinäisyyden helpottajana – ja samalla sen syventäjänä – tiedostettiin, haki osa silti siitä helpotusta, koska ei tiennyt, miten muutoin saisi yksinäisyyden aiheuttamaan ahdistukseensa apua.

Ongelmalliseen alkoholinkäyttöön sekä yksinäisyyteen voi vaikuttaa. Jos haitallinen alkoholinkäyttö on pitkittynyt tai kokee ahdistavaa yksinäisyyttä, on hyvä hakea tilanteeseen ammatillista apua. Sitä tarjoavat kaikki terveyskeskukset, monet seurakunnat sekä erilaiset palvelevat puhelimet. 

Toimitus

Toimitus