MPKK:n Antti Paronen: Ukraina on sodan aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen kertoo tuoreimmassa twiittiketjussaan aloitteen merkityksestä sotakentillä. Parosen mukaan Ukraina on ottanut aloitteen haltuunsa ja saavuttanut menestystä vastahyökkäyksellään. 

-Aloite on sotataidollisesti eräs mielenkiintoisimpia taistelukentän ilmiöitä. Aloite, kuten moni muukin sodankäynnin tai taktiikan periaatteista on verraten vaikeasti mitattavissa, mutta kovin konkreettisesti läsnä, silloin kun se vaihtaa omistajaa, kuten Ukrainassa.

-Aloitteen siirtymisestä koko nykyisen operaatioalueen laajuudelta saatiin viitteitä pitkin kesää Ukrainan saadessa käyttöönsä yhä kaukovaikutteisempia aseita ja kyeten laskemaan kokemiaan päivätappioita kymmenillä taistelijoilla.

-Samoin aktiivinen viestiminen vastahyökkäyksen aloittamisesta Hersonin suunnalla antoi olettaa vähintään yrityksestä aloitteen kaappamiseksi.

-Nyt näemme Ukrainan olevan sodan aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli. Tämä ilmenee hyökkäysten sarjoina etelässä ja nyt myös Harkovasta kaakkoon, jossa on ilmeisesti käynnistynyt menestystä saavuttanut vastahyökkäys. 

-Aloitteen ylläpito onkin sitten haastavaa. Ukrainalainen vastahyökkääjä saa mahdollisesti vastaansa jossakin vaiheessa aktiiviseen puolustukseen siirtyneen venäläisen alueita miehittävän voiman, joka lienee osannut odottaa  vastaiskua.

-Tällöin ratkaisevaan asemaan astuu jatkuva viholliskosketus ja aktiivinen tulenkäyttö vihollisen koko syvyyteen ja sen taistelua tukevia tykistöyksiköitä vastaan. Elämme siis mielenkiintoista vaihetta taistelussa Etelä- ja Itä-Ukrainasta.

Toimitus

Toimitus