Mursun tutkimukset valmistuivat – kuolinsyy nyt selvillä

Heinäkuun loppupuolella Ruokavirastoon tutkittavaksi toimitetun mursun tutkimukset ovat nyt valmistuneet, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Ruokaviraston mukaan mursun todennäköinen kuolinsyy oli nääntymisen, heikon yleiskunnon ja stressin laukaisema sydämen rytmihäiriöperäinen äkillinen toiminnanvajaus ja siitä seurannut sydänpysähdys.

Mursun elimissä todettiin lisäksi ikääntymiseen liittyviä, merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Mursun heikko yleiskunto oli myös voinut altistaa sitä erilaisille tulehduksille ja mahahaavoille. Mursun perimästä määritetty mitokondrio-DNA vastaa odotusta mursun alkuperäalueesta Euroopan arktisilla alueilla.

Mursun konservointi etenee, ja eläin tulee yleisön nähtäville luultavasti syksyllä 2023. Luomuksella toivotaan, että mursun esillepano lisää kiinnostusta mursuja ja arktisia alueita kohtaan.

Toimitus

Toimitus