Näin SDP palauttaisi Suomen “koulutuksen kärkimaaksi”: Esiopetuksesta kaksivuotinen

Vaikka eduskunta palaa kesätauolta vasta syyskuussa, elokuun loppupuolisko on kiireistä aikaa puolueille, jotka järjestävät kesäkokouksiaan ympäri Suomen.

Esimerkiksi gallupien ykköspuolueen kokoomuksen puoluejohto matkasi Ahvenanmaalle ja pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmä pitää parhaillaan kaksipäiväistä kokoustaan Kuopiossa.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin linjasi kokouksen avanneessa puheessaan SDP:n haluavan uudistaa suomalaista koululaitosta.

– On ikävä tosiasia, että peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen. Oppimiserot ovat kasvaneet alueellisesti. Erityisen huolissani olen siitä, että poikien pärjääminen kouluissamme on heikentynyt merkittävästi, Marin totesi.

– Raportit kertovat, että kaikki peruskoulun päättävät eivät osaa riittävällä tavalla lukea ja kirjoittaa pärjätäkseen toisen asteen koulutuksessa tai työelämässä. Nämä tiedot ovat pysäyttäviä.

Marinin mukaan koronapandemia on aiheuttanut osaamis- ja hyvinvointivelkaa kouluihin.

– Erityisesti ne oppilaat, joiden perheillä ei ole ollut mahdollisuutta tukea koulunkäyntiä ja hyvinvointia, ovat kärsineet.

SDP julkisti keskiviikkona kolme keinoa, jotka puolueen mielestä “palauttaisivat Suomen koulutuksen kärkimaaksi”.

– Haluamme käynnistää ensi vaalikaudella perusopetuslain parlamentaarisen kokonaisuudistuksen ja päivittää opetussuunnitelmatyönjatkona oppivelvollisuuden uudistamiselle. On varmistettava, että peruskoulutuksen sisällöt vastaavat tämän päivän tarpeita ja vahvistavat perustaitojen oppimista. Ja on varmistettava, että koulujen resurssit ovat riittävät.

Toisena keinona SPD haluaa laajentaa esiopetuksen kaksivuotiseksi.

– Nyt käynnissä olevat kokeilut kaksivuotisesta esiopetuksesta ovat olleet lupaavia. Kaksivuotisella esiopetuksella voimme vahvistaa lasten oppimismahdollisuuksia ja luoda yhdenvertaiset edellytykset onnistuneelle koulupolulle, Marin totesi.

– Kaksivuotisella esiopetuksella on mahdollista tasata lasten välisiä taitoeroja aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, kuitenkin huomioiden sen, että lapsen tärkein työ on leikkiminen. Kaksivuotisella esiopetuksella on mahdollista lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, sillä jo viisivuotias lapsi pääsisi varhaiskasvatuksen ja koulupolun piiriin. Esiopetus on maksutonta, joten se pienentäisi myös perheiden varhaiskasvatusmaksuja.

Kolmas SDP:n keino on “oppimisen tuen kattaminen saumattomasti koko koulupolun varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti”.

– Tämä tarkoittaa muun muassa panostuksia erityisopettajien, psykologien ja koulukuraattorien työhön. Kolmiportaista oppimisen tuen kehittämistä on jatkettava. Oppimisen tuen osalta on selkeytettävä erityisopetuksen tasoja ja resursseja, varmistettava opetusryhmien mitoitus siten, että se huomioi erityisen tuen tarvitsijat ja yksinkertaistettava tukeen liittyvää byrokratiaa, Marin listasi eduskuntaryhmän kokouksessa.

Toimitus

Toimitus