Nato-käännettä ilmassa, PS:n kannoissa värinää – suomalaiset valmiita seuraamaan valtiojohtoa

Suomalaisten Nato-myönteisyys on lisääntynyt useiden kyselyjen perusteella. Nyt voidaan sanoa, että suomalaisten Nato-kannoissa on tapahtunut jopa historiallinen käänne. Ajatuspaja Toivon tuoreesta kyselytutkimuksesta selviää, että joka neljännen suomalaisen kanta on muuttunut myönteisemmäksi viime kuukausien aikana. Ja mikäli valtiojohto suosittelee liittymistä, olisi enemmistö suomalaisista valmis liittymään puolustusliittoon. 

Puoluekannatusten mukainen tarkastelu osoittaa, että perussuomalaisten kannattajissa myönteisyys on lisääntynyt eniten, mutta jopa vasemmistoliitossa näin koki joka viides vastaajista.

Valtiojohdon kanta ratkaisee

Keskustelua käydään tällä hetkellä kansanäänestyksen järjestämisestä. Kyselyn perusteella poliittisen johdon ja asiantuntijoiden näkemyksille annetaan paljon painoarvoa. Tulokset viittaavat siihen, että kansalaismielipiteen mittaaminen erillisellä kansanäänestyksellä ei välttämättä olisi tarpeen, jos valtiojohdon ja asiantuntijoiden näkemykset olisivat selkeitä ja perusteltuja. Peräti 63 prosenttia vastaajista on valmiita hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden, jos tasavallan presidentti ja hallitus puoltaisivat sitä. ”Jokseenkin eri mieltä” vastanneiden osuus oli 17 prosenttia ja täysin eri mieltä väitteen kanssa oli vain 10 prosenttia vastaajista.

Niin kokoomuksen, SDP:n, keskustan, perussuomalaisten kuin vihreidenkin kannattajien keskuudessa selvä enemmistö antaisi tukensa valtiojohdon myönteiselle Nato-kannalle. Toisaalta edes eniten Nato-vastaiseksi laskettavan vasemmistoliiton kannattajista ei löydy enemmistöä, joka olisi eri mieltä valtiojohdon päätyessä Nato-jäsenyyden kannalle. Tämä taitaa olla jo melko historiallinen muutos ilmapiirissä. 

Sota ja Ruotsi saavat myös hakemaan jäsenyyttä

Vastauksista selviää myös, millaisissa tilanteissa Nato-jäsenyyden hakeminen saisi kansalta tukea. Jos Venäjä aloittaa avoimen sodan Ukrainaa vastaan, 60 prosenttia olisi valmis kannattamaan jäsenyysprosessin aloittamista. Vain 25 prosenttia suhtautui kielteisesti ja loput 15 ei osannut sanoa kantaansa.

Toinen selvästi Nato-jäsenyyden puoltoa lisäävä tilanne olisi Ruotsin eteneminen omassa jäsenyydessään. Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi edistää omaa jäsenyyttään tällaisessa tilanteessa. Alle kolmannes vastaajista ei pitänyt Ruotsin ratkaisua omalle ratkaisullemme.

Kansalaisten Nato-kantaan vaikuttaa merkittävästi maanpuolustuksen ja turvallisuuden asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemykset. Peräti 80 prosenttia vastaajista luottaa asiantuntijoiden esittämiin näkemyksiin.

Torjuvammaksi Nato-kanta on muuttunut kyselyn perusteella vain neljällä prosentilla vastaajista. 

 

Toimitus

Toimitus