OAJ:n Luukkainen: Laajennettua oppivelvollisuutta ei saa toteuttaa opettajien jaksamisen kustannuksella

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii ammatillisen koulutuksen järjestäjiä varaamaan riittävät opetus- ja ohjausresurssit laajennetun oppivelvollisuuden toteutusta varten.

Oppivelvollisuusikä nousi tänä vuonna 18 ikävuoteen. Kaikilla peruskoulun päättävillä on ollut viime keväästä lähtien velvollisuus jatkaa opiskelua joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Muutos on vaatinut lisätyötä erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa. Luukkaisen mukaan uudistusta ei saa toteuttaa opettajien jaksamisen kustannuksella.

Toimitus

Toimitus