Oikeusoppinut: Koronapassiin liittyy juridinen ongelma

Hallitus kokoontuu tänään päättämään rajoitustoimenpiteiden jatkosta. Nykyiset ravintolarajoitukset ja koronapassin jäädytys ovat voimassa ensi maanantaihin saakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että ravintoloiden aukioloa voisi pidentää nousevan sairaalahoitotaakan alueilla esimerkiksi kello 21:een ja laskevan sairaalahoitotaakan alueilla kello 24:ään. Ravintoloissa katsotaan olevan matala riski tartunnoille.

THL ei esitä huojennuksia korkean riskin ravitsemisliikkeille kuten baareille.

Lisäksi THL katsoo, ettei rajoitustoimenpiteistä tulisi jatkossakaan voida vapautua koronapassilla.

Koronapassisääntely tulisi kumota?

AlfaTV Uutiset kysyi julkisoikeuden dosentilta Matti Muukkoselta koronapassisääntelystä. Muukkonen julkaisi aiemmin tässä kuussa kritiikin koronapassista, perustuslaista ja yhdenvertaisuustarkasteluasemasta.

Muukkonen kertoo, että THL:n näkemyksen mukaan passin off-asentoa tulisi jatkaa edelleen, koska passi ei palvele aiempaa funktiotaan enää. Jo aiemmin THL:sta viestittiin, ettei passia enää voi perustella niillä seikoilla eli tartuntojen ehkäisyillä, joilla sitä tähän mennessä on perusteltu.

-Tämä on varmastikin ihan totta. Asiaan liittyy kuitenkin merkittävä juridinen ongelma, Muukkonen toteaa.

Tartuntatautilain 58 i.5 §:n mukaan passi voidaan asetuksella laittaa off-asentoon vain jos “covid-19-rokotusohjelman vaikuttavuuden yllättävän ja merkittävän heikentymisen vuoksi on ilmeistä, ettei pelkkä 1 momentissa säädetty todistuksen esittämisedellytys estä riittävällä tavalla covid-19-taudin leviämistä, ja että se on taudin leviämisen sekä väestön terveyden vaarantavan vakavan terveydenhuollon ylikuormittumisen estämiseksi joko valtakunnallisesti tai tietyllä alueella välttämätöntä”, Muukkonen selvittää.

– Voi hyvin olla, ettei tämä enää täyty, joten “Valtioneuvoston on tarkoin seurattava asetuksen ajantasaisuutta ja se on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.”

-Toisaalta, kun THL:n kanta on mikä on, niin nousee esiin se, että pitäisikö koko koronapassisääntely kumota jo nopeammin kuin määräajan päättyessä. Tämä siksi, että ylin asiantuntija-auktoriteetti on jo kertonut, ettei perusteet, joilla perusoikeusrajoitus säädettiin, ole enää valideja, Muukkonen pohtii.

-Mutta samalla nousee esiin se, että väliaikainen lain 58 i § taas tulisi perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan kumota heti, kun sille ei ole enää perusteita, hän lisää.

Väliaikaisessa laissa 58 i § säädetään EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista.

 

EDIT: klo 16.30 Tarkennettu Muukkosen kommentointia ja muokattu otsikkoa

Toimitus

Toimitus