OP: Suomen talouskasvu hiipuu, taantumakin mahdollinen

OP:n ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia ja ensi vuonna 0,6 prosenttia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 5,4 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia. Tänä vuonna hintojen nousu selittyy suurelta osin energian hintojen nousulla. Ensi vuonna kuluttajahinnat nousevat jo laajasti.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut talouteen pitkälti ensiarvioiden mukaisesti. Suomen vienti Venäjälle on vähentynyt selvästi ja raaka-aineiden sekä joidenkin tuotantohyödykkeiden hinnat ovat nousseet. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden välitön vaikutus talouteen ei ole aiheuttanut samanlaista sokkia kuin koronapandemia. Sodan vaikutukset sekoittuvat kuitenkin muihin talouteen vaikuttaviin tekijöihin. Näiden seurauksena talouskasvu hidastuu vähitellen.

Suomen taloutta tukee yhä palveluiden kulutuksen ja viennin elpyminen koronapandemiasta. Talouden kasvua alkavat kuitenkin vähitellen jarruttaa Venäjän hyökkäyssodan seurausten lisäksi kapasiteettirajoitteet, nopeutunut inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka sekä vientimarkkinoiden kasvun hidastuminen.

Taloustilanne on myös talouspoliittisesti vaikea. Kustannuskilpailukyky pitäisi vähintäänkin pystyä säilyttämään, mutta ostovoima ei saisi heiketä. Finanssipolitiikassa puolestaan tulisi pitää samanaikaisesti menokuria ja tehdä välttämättömiä panostuksia maanpuolustukseen. Näihin yhtälöihin tuskin löytyy helppoja ratkaisuja, toteaa OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

OP:n ekonomistit arvioivat maailmantalouden kasvun vaimenevan viime vuoden 6,1 prosentista 3,2 prosenttiin tänä vuonna ja hiipuvan edelleen 2,7 prosenttiin vuonna 2023. Euroalueen talous on vielä tänä vuonna verrattain hyvässä vireessä, ja bruttokansantuote kasvaa 3,0 prosenttia. Vuonna 2023 talouden vauhti hiipuu 1,7 prosenttiin.

Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan ensi vuonnakaan. Riski on kuitenkin olemassa, sillä pelkästään Venäjän maakaasutoimitusten äkillinen ja laajamittainen päättyminen Eurooppaan aiheuttaisi todennäköisesti taantuman paitsi Saksassa myös Suomessa, Heiskanen sanoo.

 

Minna Pentti

Minna Pentti