Parantuuko kehitysvammaisten työllisyys kehysriihen lupauksilla?

Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, mutta vain noin 500–600 heistä tekee työsuhteista palkkatyötä. Arvioiden mukaan 3 000– 6 000 kehitysvammaista voisi työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön. Hallitus on luvannut kehysriihessä parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla sekä kehittää palkan ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamista. Suomeen perustetaan ”Välittäjä Oy”, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin tarjoten vuokratyövoimaa muille työnantajille. Kehitysvammaliiton mielestä niin sanottu lineaarinen malli tulisi laajentaa myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen: Tällöin ansaittu työtulo ei leikkaisi eläketuloa samassa suhteessa. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva kehitysvammainen saa nykyään ansaita 837,59 euroa kuukaudessa. Jos palkka on suurempi, eläkettä ei makseta. Jotta työnteko on kehitysvammaiselle kannattavaa, hänen tulee saada palkkaa alle ansaintarajan tai yli 1 700 euroa kuukaudessa. Asiantuntija Simo Klem Kehitysvammaliitosta kertoo AlfaTV Uutisille, että tehokkaimmin kehitysvammaisten työllisyyttä voitaisiin parantaa palkkaamalla kuntiin lisää työhönvalmentajia, joiden tuella tutkimusten mukaan suurin osa kehitysvammaisista työllistyy.

Toimitus

Toimitus