Perussuomalaiset: Armeijan aseita maanpuolustuskurssilaisille

Eduskunnan kyselytunti torstaina oli poikkeuksellisen myötäsukainen, kun kansanedustajat niin hallitus- kun oppositiopuolueiden riveistä kehuivat hallitusta sekä kehysriihen päätöksestä myöntää lisämiljardeja puolustusmenoihin kuin sen jälkivesissä tänään julkistetusta noin 800 miljoonan euron paketista, jolla pyritään muun muassa turvaamaan Suomen energian saanti ja hillitä polttoaineiden hinnannousua.

Puolueilla oli kuitenkin vielä parannusehdotuksia hallituksen jo tekemiin päätöksiin.

Perussuomalaiset nosti esiin tänään jättämänsä toimepidealoitteen, jossa esitetään lisäresursseja maanpuolustuskoulutukselle sekä lakimuutosta, jolla mahdollistettaisiin puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttö maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa.

MPK tarjoaa maanlaajuisesti erilaisia kursseja maanpuolustuksesta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

– Pyydämme toimenpidealoitteessa maanpuolustuskoulutukseen riittäviä resursseja ja rahoitusta. Lakimuutoksia tarvitaan, jotta Puolustusvoimien aseita voidaan käyttää ja niillä voidaan myös radoilla ampua. Lisäksi rahoitus pitäisi muuttaa monivuotiseksi, suoraan valtion budjettirahoitukseen, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri perusteli toimenpidealoitetta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei suoraan luvannut mitään, mutta suhtautui perussuomalaisten ajatukseen yleisellä tasolla suopeasti. Hän totesi olevansa kutsumassa koolle palaveria, jos on edustus puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta ja MPK:sta.

– Puolustusvoimien aseita voidaan kyllä käyttää myös vapaasti maanpuolustuksen kentällä, kun valvonta on kunnolla järjestetty. Puolusvoimat on valmis osallistumaan tähän valvontaan aikaisempaa enemmän, elikkä tätä asiaa voidaan ratkoa tällä tavalla. Lainsäädäntömuutoksiin menee aina oma aikansa, mutta tämä on tämmöinen nopeampi käytännön ratkaisu tähän kysymykseen, Kaikkonen totesi.

– On myönteistä, että suomalaisten maanpuolustustahto on kasvanut, ja myönteistä, että yhä useampi haluaa osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Sille tullaan järjestämään mahdollisuuksia.

Perussuomalaiset myös haluaa Suomeen lisää ampumaratoja, joiden määrä on tippunut voimakkaasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana.

– Siellä on erittäin tiukkoja ympäristömääräyksiä, ja vain harvemmalla radalla voi ampua esimerkiksi pitkäpiippuisilla aseilla, Meri sanoi.

Myös Kaikkonen mainitsi ampumaratojen ympäristömääräykset.

– On totta, että niitä (ampumaratoja) on aikaisempaa vähemmän. Tämä on pitkäaikainen kehitys ja liittyy juuri tähän, mihin viittasitte: aika tiukkoihin ympäristölupamääräyksiin. Ne eivät sinänsä ole oman hallinnonalani alla, mutta pitäisin myönteisenä kyllä, että ampumaharrastukseen olisi nykyistä parempia mahdollisuuksia ja löytyisi mahdollisuuksia rakentaa myös jonkun verran lisää ampumaratoja maahan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kysyikin ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karilta (vihr) ollaanko ampumaratojen “ympäristöbyrokratiaa” nyt vähentämässä.

– Ympäristöministeriöllä ei ole tähän asiaan liittyviä prosesseja tällä hetkellä meneillään, Kari vastasi lyhyesti.

Toimitus

Toimitus