Petri Sarvamaa: Puola ja Unkari joutumassa budjettisanktioihin

LKS 20191126 LKS 20190524 EU-vaaliehdokkaiden henkilökuvat - kasvokartta sunnuntain europarlamenttivaaleihin. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) Euroopan parlamentin vaalikauden viimeisillä pressikahveilla Helsingissä 12. huhtikuuta 2019. vehkaperä LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Euroopan parlamentin oikeusvaltioneuvottelija Petri Sarvamaa on tehnyt työtä sen eteen, että unioni saa käyttöönsä toimivan oikeusvaltiolain, jolla se voi jäsenmaiden määräenemmistöllä päättää esimerkiksi EU-varojen jäädyttämisestä tietyn oikeusvaltioperiaatetta rikkovan jäsenmaan kohdalla.

Nyt laki nytkähti eteenpäin myös käytännössä kun EU:n tuomioistuin antoi asiassa puoltavan lausunnon. Sarvamaa ilmoitti asiasta twitterissä:

-Neuvottelemani oikeusvaltioperiaatteen ja EU-budjetin kytkevä asetus on saanut EU:n tuomioistuimesta puoltavan lausunnon. Lopullista päätöstä odotetaan tammikuussa. Oikeusvaltioperiaatteen heikentyminen EU:ssa on estettävä. Asetus täytyy ottaa täysimääräisesti käyttöön pian.

Sarvamaa kertoi AlfaTV Uutisille, että

-EU:n tuomioistuimen Julkisasiamiehen antama lausunto ennakoi lähes aina myös tuomioistuimen lopullista päätöstä. Sitä odotetaan tammikuussa.

 –Jos ja kun tuomioistuin varmistaa neuvottelemani oikeusvaltioasetuksen laillisuuden, poistuu viimeinenkin este käynnistää asetuksen mukaiset toimet niitä jäsenvaltioita kohtaan, joiden katsotaan heikentävän oikeusvaltioperiaatetta maassaan. Nyt on todellakin korkea aika käynnistää asetuksen edellyttämä menettely ja vaatia jäsenmailta virallista selvitystä sekä tarvittavia jatkotoimia. Jos jäsenvaltio ei toimi oikeusvaltioperiaatteen palauttamiseksi, voidaan siltä sulkea EU:n rahahanat.

Euroopan parlamenttihan hyväksyi 7. lokakuuta 2020 päätöslauselmassaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta Euroopassa uuden mekanismin ja tehokkaiden sanktioiden kautta niille jäsenmaille, joiden on todettu toimivan EU-arvojen vastaisesti. EU-parlamentin tahto on, että EU-toimielimet sopivat selkeistä säännöistä, joilla sidotaan EU-varojen maksaminen jäsenmaalle oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Artikla 263 takaa puolestaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuden tarkistuttaa EU-lainsäädännön lainmukaisuus tuomioistuimessa kahden kuukauden sisällä sen voimaan tulemisesta. Tätä mahdollisuutta Puola ja Unkari ovat nyt siis käyttäneet hyväkseen.

Euroopan unionista tehdyn perussopimuksen 2 artiklassa oikeusvaltio on listattu yhdeksi EU:n perusarvoista. Se tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden hallitusten tulee noudattaa lakia, että ne eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja että kansalaisten tulee voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa.

Toimitus

Toimitus