Professori: Miljoonan euron uhkasakko on laillinen, mutta hankala periä

Helsingin käräjäoikeuden päätös väliaikaisesta turvaamistoimesta, miljoonan euron uhkasakosta, Keitele Groupin tuotteiden käsittelyyn Suomen satamissa liittyen on herättänyt melkoisesti keskustelua ja jopa kummastelua. 

Käräjäoikeushan määräsi väliaikaisesti miljoonan euron sakon uhalla Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n lopettamaan tai olemaan ryhtymättä 21.12.2021 alkavaksi ilmoitettuun tukitoimenpiteeseen, jossa AKT:n jäsenet pidättäytyvät käsittelemästä hakijoiden, siis Keitele Groupin tuotteita Suomen satamissa.

Myös työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen pitää tilannetta melko omituisena. Hän kertoi AlfaTV Uutisille:

-Käräjäoikeus ei ole antanut muutoksenhakuoikeutta, mutta silti sitä haetaan. Tämä puolestaan tarkoittaa, että ulosottoviranomainen ei lähde perimään sakkoa. Määräys ei tosin tulisi heti voimaan muutenkaan, sillä määräyksen voimaantulo edellyttää, että hakijat hakevat turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään. Käytännössä hakijan tulee 7.1. mennessä huolehtia määräyksen tiedoksiannosta, vastaajalla on puolestaan mahdollisuus asettaa torjuntavakuus. Hakijan on myös toimitettava käräjäoikeudelle selvitys täytäntöönpanosta ja tiedoksiannosta viimeistään 14.1.2022. Mutta oletan Keiteleen kyllä huolehtineen tiedoksiannosta, että se ei ole esteenä.

Koskinen muistuttaa, että käräjäoikeus katsoi hakijoiden saattaneen todennäköiseksi, että saarrolla tavoiteltu sopimus olisi pätemätön, koska se olisi saatu aikaan sopimusvapauden vastaisesti pakottamalla tavalla, jota taas voidaan pitää hyvän tavan vastaisena. Käräjäoikeus katsoi, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen ottaa kantaa hakijoiden vetoamiin muihin perusteisiin.

-Käsitykseni mukaan käräjäoikeuden antama turvaamistoimipäätös perustuu pätevään oikeudelliseen arviointiin. Lainsäädännön perusteella taas ei voida arvioida määrätyn sakon suuruutta. Miljoonan euron sakkoa voidaan pitää joka tapauksessa todella merkittävänä, verrattuna esimerkiksi työehtosopimuslain vastaisista työtaisteluista määrättyihin hyvityssakkoihin. Toisaalta on niin, että AKT:n tukitoimenpide estää hakijoiden tuotteiden viennin välittömästi ja lopettaa käytännössä kokonaan hakijoiden vientiriippuvaisen liiketoiminnan, mikä johtaa ensin lomauttamisiin ja sitten irtisanomisiin ja on mahdollista, että hakijat ajautuvat konkurssiin.

-Mutta nyt uhkasakkoa ei siis todennäköisesti olla perimässä ja käräjäoikeuden päätöksen muutoksenhakuoikeuden kieltävästä maininnasta huolimatta itse asia siis saadaan ylempien oikeusasteiden tutkittavaksi. Joten onhan tämä poikkeuksellisen hankala asia myös asiantuntijalle ymmärtää. 

Seppo Koskinen on myös kirjoittanut uhkasakosta lakitietopalvelu Edilexiin: https://www.edilex.fi/uutiset/73468.

Toimitus

Toimitus