Puolustus: Valtion muuttunut avioliittokäsitys ei tee Päivi Räsäsestä rikollista

Lounastauko on ohi. Tauon jälkeen puolustus, Räsäsen asianajaja Matti Sankelo, jatkaa synnistä. Asia liittyy ennen kaikkea syytteen kohtaan Twitter-julkaisusta Pride-viikkoon liittyen. 

-Mukana ovat sanat häpeä ja synti, jotka ovat korostuneen uskonnollisia ilmaisuja. Niitä ei voi tarkastella yleiskieleen kuuluvina solvauksina. Käsitteet myös koskevat tekemistä, ei olemista – mille syyttäjä ei tehnyt mitään eroa. On voitava puhua myös seksuaalisuudesta ilman syytettä. Ilmaisut uskonnollisessa yhteydessä koskevat kaikkia, ei vain yksittäistä vähemmistöä. Lisäksi verkkokeskustelussa on yleisesti liioittelevaa ja kovaa kielenkäyttöä. Twitterissä lisäksi vain vähän tekstiä käytössä. 

-Poliittista keskustelua suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen käytiin, käydään ja tullaan käymään. Räsänen osallistui debattiin. Valtion muuttunut aviolittokäsitys ei tee Räsäsen näkemyksistä rikollista. Kiihottamispykälä ei ole voittajan oikeutta. 

Puolustuksen mielestä kristinusko on Suomessa valtauskonto. Räsänen jakoi tämän uskonnon keskeisimmästä teoskokoelmasta Uudesta testamentista jakeita. Langettava tuomio näyttäytyisi näiden jakeiden eli Uuden testamentin kriminalisointina. 

-Twitter-päivitys oli osa laajempaa julkisesti käytyä debattia ev. lut. kirkon johtoportaan kanssa. Kritiikin kohde oli ev.lut. kirkon kirkollispoliittinen päätös osallistua Pride-tapahtumaan. Kirkon julkisoikeudellisen aseman takia arvostelulla on ollut yleisempää yhteiskunnallista merkitystä. Julkaisu on ollut myös osa laajempaa yhteiskunnalllista keskustelua, jossa pohditaan Setan asemaa mielipiteenmuodostajana. 

Toisaalta puolustus otti esille itse Pride-tapahtuman ja liikkeen sen takana: Millään liikkeellä ei ole oikeutta edustaa yksittäisiä vähemmistöjä vaikka he niin väittäisivät. Jos asettaa itsensä alttiiksi keskustelua ottamalla julkista tilaa, silloin tulee edellyttää suurempaa sietokykyä. 

-Mikäli Räsäsen lausumat tulkittaisiin kriminaaleiksi, keskustelua ei edes olisi luvallista käynnistää. Hiljennysvaikutus, eli chilling effect olisi tällöin totta.

Ruben Stillerin ohjelma halusi provosoida

Mukana syytteessä on myös Ruben Stillerin juontama Yleisradion radio-ohjelma. Vieraat oli kutsuttu ohjelmaan toisiinsa nähden selvästi eriävien Raamattua ja seksuaalista koskevien mielipiteiden vuoksi, mukana oli liberaali, Suomen ensimmäisenä samaa sukupuolta olevan parin vihkinyt pappi Kai Sadinmaa ja konservatiivi Päivi Räsänen. Ohjelmassa oli tarkoitus kevyen hyvähenkisesti ja huumorilla asettaa eriävät kannat toisiaan vasten. Ohjelman nimi oli provosoivasti Mitä Jeesus ajattelisi homoista?

-Keskustelu oli kunnioittavaa. Ja Räsänen oli pyrkinyt perustelemaan mielipiteensä niin, että kunnioitus jokaista ihmistä kohtaan tulisi selväksi. Hän puhui selkeästi teologisessa viitekehyksessä. 

-Ohjelman juontaja Stiller on on haastanut Räsästä ohjelmassa myös eettisfilosofisilla hypoteettisillä kysymyksillä mm. seksuaalisuuden alkuperään liittyen. Räsänen on korostanut seksuaalivähemmistöjen samanarvoisuutta muuhun väestöön nähden ja protestoinut syntikäsityksen rajaamista vain homoseksuaaleihin. 

Syytteen asiavirheet

Puolustus löysi syytteestä seuraavanlaiset asiavirheet: Räsänen ei ole esittänyt väitteitä että homoseksuaalisuuden takana olisi sairautta aiheuttava geeniperimä. Räsänen ei väitä että, homoseksuaaliset eivät olisi jumalan luomia. Eikä Räsänen ole väittänyt että homoseksuaalit olisivat muita alempiarvoisia. 

Istunto jatkuu todistelujen käsittelemisellä.

Toimitus

Toimitus