Raiskaukset lisääntyneet selvästi, omaisuusrikosten määrä laski

Törkeiden pahoinpitelyiden määrä kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Pahoinpitelyiden määrä kasvoi julkisilla paikoilla ja yksityisissä tiloissa, mutta väheni selkeästi ravintoloissa ja hieman kodeissa.

Henkirikoksia tehtiin yhteensä 86 kappaletta viime vuonna, mikä on yksi tapaus vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Myös ilmoitettujen raiskausten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön määrät nousivat selvästi viime vuonna. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin ja yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Ilmoitettujen raiskausten määrä kasvoi 24,6 prosenttia vuodesta 2020. Lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia tuli ilmi yli kuusitoista prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Näistä noin viisi prosenttia oli lain tarkoittamia törkeitä lastenraiskauksia. Yhteensä lapsiin kohdistuvia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 2055 tapausta.

Omaisuusrikosten määrä laski selvästi vuonna 2021. Viranomaisten tietoon tuli 13,6 prosenttia vähemmän omaisuusrikoksia kuin edellisenä vuonna. Petosten määrä sen sijaan kasvoi noin viisi prosenttia.

Myös ryöstöjen määrä laski viime vuonna. Yhteensä ryöstöjä ilmoitettiin 1909 tapausta, mikä on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Rattijuopumusten ja huumausainerikosten määrät laskivat selvästi viime vuonna. Rattijuopumuksia oli 13,5 prosenttia vähemmän ja huumausainerikoksia 24,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimitus

Toimitus